Home What do we offer ? Contact Video

TRAININGS

22/01/2014 - De Tafel van 7 (Trends voor morgen) – Herman Konings

“7 Trends voor tweeduizend14 in de 21ste eeuw”.

De cijfers in die ondertitel op de cover verklaren meteen waarom dit boek op “de7de” thuishoort. Konings levert naar gewoonte niet alleen mooi verwoorde trends, maar ook een opwindende en geest-verfrissende dwarsdoorsnede van (reeds bestaande!) initiatieven, diensten en producten die een compleet beeld geven van wat op ons af komt. De toekomst bestaat vandaag al. Konings legt de puzzel van de complexe omgeving waarin we zullen leven in zeven hoofdstukken bevattelijk bij elkaar.

Er gaan ook een reeks praktische toepassingen voor de gezondheidssector achter schuil.

(Thanks, Nic, voor dit leuke Kerstcadeau !)

Wisdom of the crowds en Augmented reality
Na Latte Machiato en Sub Rosa recidiveert Konings met dit nieuwe boek in zijn 21ste jaar van professionele trendwatching. Hij gelooft in netwerksamenwerking en rekent op de wijsheid van zijn vrienden: 14 gastauteurs zorgen voor intermezzo’s in Konings’ onstopbare vloed van innoverende producten en diensten.

 

Na het overlopen van mijn ‘ezelsoren’ (mijn lowtech systeem om de belangrijkste ideeën in een boek te verzamelen) valt me meteen op hoe belangrijk die gastbijdragen wel zijn.

Daarnaast zorgt het boek voor een multimediaal festijn: in elk hoofdstuk kan je met de Layar app tekeningen en foto’s inscannen en komt al dat nieuws tot leven op je smartphone of tablet.

Why?
Zoals ik vorige “7de” al meldde opent gastauteur Jeroen Wils (communicatie expert bij Bepublic) met een krachtig advies: leg vooral (eerst) uit “waarom” je een product of dienst aanbiedt, eerder dan te communiceren over “wat” je doet of “hoe” je dat doet. Die benadering van de Amerikaanse marketing goeroe Simon Sinek lijkt me evident: antwoorden op de vragen “wat” en hoe” spreken de rationele neocortex aan; de “waarom” vraag richt zich tot het limbisch systeem, verantwoordelijk voor onze gevoelens en ons gedrag. Je boodschap raakt dus meteen het hart en de ziel.

Bij P4F deelnemers gaat nu meteen het lampje branden, want over dat stuk “onder de waterlijn” gaat in de nieuwe, pas gestarte reeks P4F trainingen zowat een helft van de eerste nieuwe training sessie.

Leg uit waarom je iets doet, waar je in gelooft, en je spreekt meteen het ‘buikgevoel’ aan, dat zorgt dan meteen voor een krachtig fundament van geloofwaardigheid en verbondenheid. Daarop kan je verder bouwen, indien het nog nodig zou zijn ‘wat’ en ‘hoe’ verder toe te lichten.

De adepten van storytelling weten daarenboven dat het ‘waarom verhaal’ waarschijnlijk al voldoende tot de verbeelding spreekt en aan het denken zet, zodat de toehoorder meteen zelf ‘wat’ en ‘hoe’ kan invullen. Krachtiger, want vertrekkend vanuit zijn eigen referentiekader.

M 4 L 4 M
Veruit het meest inspirerende hoofdstuk is de eerste trend: “More for Less for More” (M4L4M).

De basisprincipes van Jungaad innovatie zouden een inspiratiebron moeten zijn voor zorgverstrekkers en toeleveranciers in de gezondheidssector:

 1. Zoek mogelijkheden in tegenslag
 2. Doe meer met minder
 3. Denk en handel gezwind
 4. Hou het sober en simpel
 5. Betrek de buitenzijden
 6. Volg je hart

Stuk voor stuk actiepunten die helemaal tegendraads zijn bij de rationele, strak gereglementeerde, complexe aanpak die we vandaag volgen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
Bij elk van bovenstaande adviezen dist Konings inspirerende voorbeelden op. Vaak originele concepten die in opkomende (BRIC) economieën zorgen voor explosief groeipotentieel. Maar er zijn ook voorbeelden dichterbij, zoals de iSteth app, een smartphone stethoscoop ontwikkeld door Peter Bentley in de UK.

It’s all in the mix
Nik Baaerten (kennistechnoloog bij Pantopicon) schuwt “one size fits all” oplossingen: we grijpen te vaak naar één oplossing als antwoord voor een probleem. Neem nu bijvoorbeeld de energiesector: slechts door een optimale mix van heel veel en heel diverse modellen en oplossingen, zullen we los geraken uit ons huidig model van (behoorlijk beperkte vormen van) energieopwekking. Met alleen windmolens en zonnecellen komen we er lang niet.

Idem in de zorg. Chronische ziekten gaan we extreem holistisch moeten aanpakken: naast (nieuwe modellen van chronische en veel meer gecoördineerde) zorg zullen we ook moeten inzetten op preventie via een breed scala van "out of the box" activiteiten, zoals lokaal kooklessen organiseren om gezonder te eten of spelenderwijze mensen prikkelen om te sporten en te bewegen. Het massal ontwikkelen en onderhouden van (échte!) sociale netwerken is even belangrijk voor de toekomstige gezondheidszorg als het verhogen van de productiviteit van de artsen, apothekers en ziekenhuizen.

Is Time really Money ? Of draait het om meer ?
Aline Julia (expert creatief denken en snel handelen) geeft inzichten in de manier waarop mensen shoppen. Het succes van online winkelen stoelt op gebruiksgemak, maar ook op de manier waarop we onze tijd willen besteden. Als ware het geld waard op zichzelf. Hoe kan je daar in je “brick & mortar” winkel mee omgaan? Konings leert het je !

Bij P4F deelnemers gaat (andermaal) een lampje branden, wanneer ze terugdenken aan de manier waarop we in de apotheek kunnen zorgen voor authentieke en waardevolle “beleving”, naar het voorbeeld van Oil&Vinegar.

Hospitology
Van Kasper Stuart (hospitality-ondernemer) krijgen we een aparte “tafel van 7”.
Hoe zou onze eigen business eruit kunnen zien, indien we succesformules uit de horeca sector zouden toepassen? Benchmark je eigen performantie en de aangeboden beleving eens tegenover wat een goed restaurant, hotel of B&B je biedt op vlak van:

 • Gastvrijheid
 • Creativiteit
 • Passie
 • Eigenwijsheid
 • Tegendraadsheid
 • Professionaliteit
 • Communicatie

Konings pleit ervoor – naar voorbeeld van wat we tegenwoordig gewoon zijn te doen in de digitale cloud rond de horeca – om van je klanten / patiënten ambassadeurs te maken. Laat ze je enerzijds een spiegel voorhouden, waarin je je eigen sterke en zwakke punten kan herkennen. En schakel ze anderzijds in als wandelende reclamepanelen omdat ze (mond-tot-mond) succesverhalen kunnen vertellen over wat ze bij jou beleefd hebben, door je product of service te gebruiken.

Transfomationele, persoonlijke relaties
Van Herman Toch (marketeer bij Dreams & Fears) onthouden we een brillant pleidooi voor het opbouwen van een volwassen relatie met de 'bewuste consument'. Die ziet je product of dienst veel breder dan wat er feitelijk in de verpakking zit of in het dienstaanbod voorzien wordt. De 'bewuste consument / patiënt' bekijkt immers ook de bredere maatschappelijke context (bvb. milieubewustzijn, gezonde levenswijzen, sociale toegevoegde waarde, enz.).

Hij/zij wil ook meewerken aan de ontwikkeling of de productie van wat hij koopt (cocreatie, wisdom of the crowds, evaluatiepanels, consumenten-/patiënten communities...).

Gezondheidszorg wordt door die 'bewuste consument / patiënt' ook helemaal anders ingekleurd: Konings geeft voorbeelden van de aanpak van gezonde levenswijzen in groep (The November Project) of op zeer persoonlijke maat (Greatist). Het goed gevoel dat we krijgen door ‘toerisme’ te vervangen door fitness vakanties of door de Dodentocht uit te stappen, is een belangrijke meerwaarde en keuze criterium geworden in het koopgedrag van de consument. Men koopt geen producten meer maar ervaringen. Men hoort en ziet geen reclame meer, maar kijkt en luistert naar stories.

Men koopt geen geneesmiddelen meer, maar levenskwaliteit en gezondheid.

Het aanbod van puzzelstukjes van de toekomst in “De Tafel van 7” is overweldigend en de indeling van het boek verdwaalt soms een beetje in chaos, maar het nieuwste boek van Herman Konings is zeker de moeite waard om – desnoods mondjesmaat – te verteren.

'The rate of change is changing' is een uitspraak van Herman die, na het lezen van dit boek, waarachtiger lijkt dan ooit.

 Dirk BROECKX – 21 januari 2014-01-22

 De Tafel van 7
(Trends voor Morgen)
7 trends, tweeduizend14, 21ste eeuw

© Uitgeverij Lannoo en Herman Konings -- ISBN 978 94 014 1248 3

REAGEER

 

 


‹‹‹Back


Copyright © 2022 Dirk Broeckx – All rights reserved.
Privacy beleid | Sitemap
Webontwikkeling Siteffect