Home What do we offer ? Contact Video

TRAININGS

14/11/2015 - The Spirit of the Valley - Peter Hinssen, Harry Demey, Steven Van Belleghem & Friends

Hinssen en c° doen het weer. In één adem las ik "The Spirit of the Valley" uit, een reisverslag met indrukken uit hun trip naar Silicon Valley in gezelschap van een bende ondernemende pioniers van morgen. Het is “extreme inspiratie uit het nieuwe wilde westen”, zoals de ondertitel belooft.

Het boek is een mix van indrukken van de reisgenoten, anekdotes en verwijzingen naar diverse publicaties die de drie auteurs sprokkelden en uitschreven aan het einde van hun inspiratiereis. Ik haalde er voor mezelf negen wijze lessen uit. Hopelijk scherpen die de goesting aan om zelf het boek te ontdekken.

Ik herkende het gevoel dat die vrolijke bende moet hebben gehad bij het bezoeken van al die iconische bedrijven en ondernemers. Tijdens onze laatste trip naar ginder kon ik er ook niet aan weerstaan om even op die “gewijde grond” te staan (maar voor alle duidelijkheid: ik deed het zonder de begeleiding van Peter en c°).

1. Deel je ideeën; sluit ze niet op
Start-ups in the valley pakken uit met hun ideeën en projecten, zonder schroom en terughoudendheid.

 

Hier in België hebben we dan schrik dat ideeën gepikt zullen worden. Ginder praten ze er honderduit over, terwijl ze er nog aan bezig zijn. Zo worden ideeën veel breder afgetoetst en permanent verbeterd.

Overigens: diezelfde idee – van “je ideeën steeds delen” – lag ruim vijf jaar geleden aan de basis van “de7de”. Ik gooi mijn ideeën ook graag te grabbel, zonder dat ik ooit het gevoel heb gehad daarbij iets te hebben verloren. In tegendeel: je krijgt veel meer terug dan je geeft, in de vorm van feedback, bijsturing, vragen om projecten concreet te helpen realiseren, nieuwe ideeën…


  De7de schenkt u i.s.m. Uitgeverij Lannoo 20% korting bij aankoop van dit boek. De korting is enkel geldig via de specifieke link van Lannooshop, zolang de voorraad strekt.  De korting wordt verrekend nadat u het boek hebt toegevoegd aan uw winkelmandje.     KLIK HIER

2. Missie, Waarden en Purpose
De diepere doelstelling en ambitie van een bedrijf of project is de motor achter elke vernieuwing. Het helpt ook de activiteiten in een netwerksamenwerking beter te coördineren, zonder dat zware structuren, gedetailleerde langetermijnplanning of een strakke governance noodzakelijk zijn. Want iedereen weet waar men naartoe wil, kan dus zijn eigen acties daarop afstemmen en die van anderen daartegen aftoetsen.

Denk er ook aan: waarden en missie horen gericht te zijn op de persoon (de klant), niet op het product of de dienst. De purpose (of ‘doelstelling’ zoals we zagen in Verdraaide Organisaties) omschrijft zo helder en eenvoudig mogelijk de menselijke meerwaarde die we willen bieden voor het individu of voor de samenleving.

3. Omgaan met “druk” bij problemen
Wanneer wij hier bij ons onder druk staan omwille van een probleem, dan lossen we dat op en dan vinken we het af als “afgewerkt”. In the valley is het oplossen van een probleem slechts een eerste stap. Het is als het ware de inspiratie om verder en breder te kijken en dus vervolgens die ‘oplossing’ nog te verbeteren. Het doel is dan niet zozeer om verdere, gelijkaardige problemen te voorkomen; wel om nog efficiëntere, elegantere of betere oplossingen  te vinden.

Een probleem is een uitdaging om het beste van jezelf te geven. (Waar heb ik dat nog zien staan ?)

4. Kijk je vooruit of achteruit bij ontwikkelingen?
Om tot nieuwe business modellen (zorgmodellen?) te komen, moet men routines doorbreken. Tijdens een eerste fase zoekt men naar nieuwe dingen en tracht men te bewijzen dat die werken (effectiviteit). Eenmaal zover, probeert men de efficiëntie te verhogen (meer of beter produceren voor een lagere kost).

Maar vaak zit men tijdens dit het hele proces nog vast in bestaande routines (paradigma’s). Men werkt en bouwt verder op modellen uit het verleden, in plaats van ‘de routine’ helemaal los te laten en echt innoverend te denken en werken.

5. Weerstand van gevestigde belangen(groepen)
Monopolies, protectionisme of afschermen van gevestigde belangen, worden in the valley stelselmatig onder druk gezet; zeker indien de gebruikers of the crowd ook iets anders wil. Daarom zal een Uber-achtig model uiteindelijk doorbreken, hoezeer taxibedrijven wereldwijd ook zullen protesteren en procederen.

23andMe, het bedrijf dat het complete genoom analyseert voor geen geld, krijgt de wind van voor van de FDA, maar blijft toch veder timmeren aan de weg omdat de technologie nu eenmaal bestaat en er een duidelijke markt van geïnteresseerden is.

Heb je zelf gevestigde belangen te verdedigen, verschuil je dan niet achter een concurrentiebeperkende reglementering. Zoek liever zelf naar het verbeteren of disruptief innoveren van wat je doet en blijf daardoor mogelijke belagers voor.

6. Echt out-of-the-box
Om nog even bij Uber te blijven. De traditionele stakeholders zien dat concept als een vervalsing van de concurrentie voor taxi’s. Uber zelf denkt veel breder dan ‘het vervangen of verbeteren van taxi’s’. Hun purpose is ‘het optimaliseren van personenvervoer’.

Twee fundamentele verschillen liggen aan de basis van die zienswijze:

  • men denkt niet in termen van “wat is goed/beter voor de leverancier”, maar wel “wat is beter voor de gebruiker”;
  • men denkt (in dit voorbeeld) niet in termen van “taxicentrale”, “werkingsgebied”, “tarieven”, “vergunning”, maar wel in termen van “gegevensuitwisseling”, “gebruiksgemak”, “matchen van behoeften en aanbod”.

7. Crowd-
Co-creatie, collaborative economy, sharing economy… Van crowdfunding tot wisdom of the crowds. Begin maar te wennen aan de participatieve klant. De financiële-, diensten-, logistieke- en transportsector zijn er al voluit mee geconfronteerd. De gezondheidssector wordt de volgende. Nauw samenwerken met de eindgebruiker leidt tot nieuwe business modellen en verplicht bedrijven om de klant (patiënt) echt centraal te stellen. De kans dat de klant de gevestigde bedrijven gewoon aan de kant zet en zelf iets nieuws begint wordt anders bijzonder groot!

We praten in de gezondheidszorg wel regelmatig over Patient Empowerment. Bitter weinig zorgverstrekkers of farma-bedrijven kunnen echter in drie zinnen uitleggen wat ze daar heel concreet en tastbaar voor doen.
Wie vraagt patiënten structureel wat ze precies willen en hoe ze first hand bij het “gezondheidsproductieproces” betrokken willen worden ?

De hele empowerment- of crowd- beweging leidt waarschijnlijk tot fundamentele maatschappelijke veranderingen, waarbij groepen of gemeenschappen hun eigen ding gaan doen, zonder zich nog veel van de rest van hun omgeving of van de gevestigde economische orde aan te trekken.

8. The Paradox of Choice
Best grappig om in dit disruptief vernieuwend boek een verwijzing aan te treffen naar “The Paradox of Choice” van Barry Schwartz. Ik besprak dat hier al in maart 2011. Herlees die bespreking maar eens, want de wijze lessen uit dat boek zijn nog steeds actueel.

Leg de overvloed aan verschillende doseringen, verpakkingsgroottes en galenische vormen die de meeste farmaceutische bedrijven steeds breder etaleren eens naast de soberheid van het gamma van wereldleider Apple…

En in de geneesmiddelenbranche geldt de keuze paradox daarenboven steeds dubbel, vermits er altijd minstens twee ‘kiezende partijen’ zijn:

  • de arts en de patiënt bij voorgeschreven medicatie
  • de patiënt en de apotheker bij voorschriftvrije producten.

Een te complexe keuze en een te uitgebreid gamma medicijnen of gezondheidsproducten werken dus dubbel verlammend wanneer men gaat beslissen wat men wil gebruiken.

En dan is er nog de gebruiksvriendelijkheid. Kijken we even terug naar het voorbeeld van Apple: van buiten is er geen vijsje te zien en er is maar één bedieningsknop. De complexiteit zit van binnen, onzichtbaar voor de gebruiker. Maar het eindresultaat is een aangename ervaring en gebruikers die (gratis) de beste ambassadeurs worden van het bedrijf.

9. Ondernemerschap
Vertrouwen en maximale verantwoordelijkheid geven; ruimte voor fouten en trial-and-error; resultaten meten en belonen; passie kweken en mensen begeesteren, zodat ze zichzelf overtreffen...

Ondernemerschap wordt wel aangeprezen, maar maken we binnen onze bedrijven wel voldoende ruimte om het effectief te ontwikkelen? Durven we echte intrapreneurs in de bedrijven te kweken? Geven we ze een vruchtbare voedingsbodem, opdat ze hun ondernemerschap – in alle vrijheid – blijven uitoefenen binnen het bedrijf of binnen het netwerk dat we daarvoor opzetten?

Ondernemerschap = ‘Falen mag. Opgeven niet’.

Dirk BROECKX - 14 november 2015

(Met oprechte dank aan Wim AERTS: dit boek was mijn interessantste verjaardagscadeau dit jaar !)

The Spirit of The Valley (Extreme Inspirarie uit het nieuwe wilde westen)
© 2015 De Auteurs en Lannoo Campus
ISBN: 978 94 014 2655 8

REAGEER

 

 

 


‹‹Back


Copyright © 2024 Dirk Broeckx – All rights reserved.
Privacy beleid | Sitemap
Webontwikkeling Siteffect