Home What do we offer ? Contact Video

TRAININGS

14/10/2010 - Boekbespreking : The New Normal (Peter Hinssen)

Als je wil weten waar we op vlak van informatietechnologie het volgend decennium naartoe zullen gaan, lees dan “The New Normal: Explore the limits of the digital World”.

We zijn immers nog maar halfweg de digitale revolutie en “the best has yet to come”...

De golf van innovatie (op vlak van technologie, services en mobiliteit) die ermee op gang werd getrokken, zal de volgende vijfendertig jaar ook verder (exponentieel!) blijven groeien.

Het digitale is dan niet meer “iets speciaals”, maar wordt “het nieuwe normaal”. Voor jongeren (de grens ligt ergens rond vijfentwintig jaar) is digitaal nu al heel normaal, want ze hebben nooit anders gekend.

Die “digital natives” beginnen stilaan de arbeidsmarkt te veroveren en dat gaat de omslag naar een volledig digitale benadering van alle processen en activiteiten nog versnellen.

Schrik voor het onbekende en onwetendheid over wat ons te wachten staat, zijn vandaag onze grootste vijanden. Steek je tenen in het water, heb geen schrik van experimenteren noch van mislukkingen met digitaal.

Proef en experimenteer, al was het maar om aan te voelen wat allemaal kan en hoe het werkt.

En luister vooral goed naar iemand zoals Peter, die je uitlegt wat de tweede helft van de digitale revolutie precies gaat bieden.

 

Hinssen is spijtig genoeg nog voor velen sant in eigen land. Hij is een gegeerd spreker, die als geen ander technologie levend kan maken voor bedrijven en mensen. Wereldwijd wordt hij gevraagd als keynote speaker op congressen en workshops. Hij is kind aan huis bij Microsoft, Apple, Google, Facebook… terwijl hij in eigen land zeker nog geen “household name ”is. Hopelijk brengt “The New Normal” daar verandering in. 

Ik geef toe: op dit boek heb ik maanden zitten wachten en ik kan het dus niet laten om het onmiddellijk hier voor te stellen. Sinds Peter me vertelde dat hij het aan het schrijven was en zeker toen ik in het begin van dit jaar een eerste deel als teaser ontving, was ik al helemaal verkocht. Nu ik het eindresultaat in handen heb, worden die gespannen verwachtingen ook ingelost. Eerlijkheidshalve moet ik er bij zeggen: er is maar één ding beter dan dit boek lezen, namelijk Peter Hinssen er live over horen spreken. In essentie is dit boek de neerslag van zijn presentaties en van de verhalen die hij de afgelopen jaren rond de digitale revolutie heeft verzameld, aangevuld met nieuwe strategische inzichten.

Zes limieten

Hinssen gaat van start met zes “limieten” die hij poneert op de achtergrond van de exponentiële groei van de digitale wereld. De limiet van onze aandacht zakt heel snel naar nul. Informatie wordt niet meer genuttigd in grote happen. Een tweet (Twitter) van minder dan 140 karakters is gemaakt voor snelle, onmiddellijke consumptie. Daar tegenover staat dat de limiet voor het uitdiepen van specifieke, nuttige informatie quasi oneindig is: een Google zoekopdracht levert vlot tien- of honderdduizend resultaten op en je kan je dus elk onderwerp haast grenzeloos diep verkennen. Met gelijkaardige concrete voorbeelden worden ook de limieten beschreven van geduld, privacy, kennis en prijs. Die laatste limiet laat Peter voorlopig open, want het is nog niet duidelijk welke businessmodellen het gaan halen.

Vier nieuwe regels

Vervolgens legt Hinssen vier nieuwe spelregels uit:

“Geen tolerantie voor digitaal falen”,

“Goed genoeg, eerder dan perfect”,

“Totale toerekeningsvatbaarheid”,

“Geen absolute controle meer”.

In feite strijken de regels van het “nieuwe normaal” helemaal tegen de intuïtieve en gevoelsmatige haren in. Wie ze echter leert aanvaarden en ermee leert spelen, wacht een mooie toekomst.

Vijf strategieën

Intussen heb je het eerste derde van het boek achter de kiezen. Hinssen gaat verder met vijf basisstrategieën: voor de klant (not content, but contact is the king…); voor het omgaan met de overdaad aan informatie (we hebben niet te veel informatie, maar te weinig goede filters!); voor het reorganiseren van bedrijven (intrapreneurship…); voor het aanzwengelen van creativiteit en innovatie; voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën.

Een voorbeeld? De manier waarop we vandaag informatie (gestructureerd in databanken of ongestructureerd in mails, teksten en presentaties) opslaan is vooral logisch voor de computer. We steken alles bij wijze van spreken in mappen en bestanden en onze huidige informatiestrategie is dus eigenlijk gebaseerd op de technologie en op de manier waarop we informatie opslaan. Die strategie beantwoordt echter helemaal niet aan onze behoefte om in die grote hoop informatie morgen of overmorgen ook snel en selectief iets terug te vinden. Ongeacht de plaats of manier van waarop we informatie opslaan, hebben we een nieuwe strategie nodig om informatie te filteren en toegankelijk te maken op basis van de relevantie, de soort, de invalshoek of kwaliteit, die we moeten kunnen bepalen op het moment dat we bepaalde informatie terug willen vinden.

Om die lastige klus te klaren, is in een bedrijf of organisatie een andere aanpak nodig. Hinssen pleit er – met concrete cases als voorbeeld – al lang voor om marketing- en informaticadepartementen, die gescheiden waren, volledig te integreren. Slechts wanneer de programmeurs letterlijk over de schouders van de gebruikers gaan meekijken en de gebruikers ook snappen hoe de programmeurs hun probleem eventueel kunnen oplossen, kunnen ze (snel en gebruiksvriendelijk) geschikte tools ontwikkelen.

Sterkte / Zwakte

Uiteraard is dit geen “Digitaal Kookboek van de Boerinnenbond”, met pasklare recepten. Je krijgt doorheen “The New Normal” wel (letterlijk) blauwdrukken voor het brein: schetsen en schema’s die je aan het denken zetten en de weg wijzen naar mogelijke oplossingen. Elk hoofdstuk reikt je nieuwe concepten aan, die je kunnen inspireren om in je eigen omgeving oplossingen te ontwikkelen voor de toekomst. Dat is overigens de sterkte van Hinssen, zowel tijdens zijn presentaties als met de pen (nou ja, het klavier): hij pakt iets op wat je herkent, draait het bij wijze van spreken rond en toont je nieuwe invalshoeken en inzichten.

Op haast elke pagina vind je ook verwijzingen naar bronnen: boeken en URL’s. En misschien is dat wel de (enige?) zwakte van dit boek, namelijk dat het een boek is, terwijl je zou verwachten dat deze boodschap digitaal (interactief en aanklikbaar) zou worden gebracht. Maar dan zouden we meteen het plezier missen om een mooi gestileerd boek vast te nemen en te doorbladeren. Hoe dan ook is dit boek dus een aanrader “met ster” om je vertrouwd te maken met “het nieuwe normaal” en wat het in ons leven de volgende vijfendertig jaar zal betekenen.

Dirk BROECKX -- 14 oktober 2010


‹‹Back


Copyright © 2023 Dirk Broeckx – All rights reserved.
Privacy beleid | Sitemap
Webontwikkeling Siteffect